Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner34.jpg

Herb Gminy Lichnowy  Flaga Gminy Lichnowy

Gmina Lichnowy: wiejska

Powierzchnia: 88,7 km2

Liczba sołectw: 10

Ludność: 4 591 osób (2004)

Gęstość zaludnienia: 51,8 os./km2 (2004)

Serwis internetowy Gminy Lichnowy: www.lichnowy.pl

Strona BIP Urzędu Gminy Lichnowy: www.lichnowy.bip.net.pl

 

GMINA LICHNOWY


Położona jest w powiecie malborskim w części północno - wschodniej województwa pomorskiego, w bezpośredniej zlewni rzeki Wisły i dorzecza Nogatu, w regionie Wielkich Żuław Wiślanych.

Na terenie Gminy Lichnowy zachowało się wiele cennych i wartych obejrzenia zabytków:

Kościół p.w. św. Urszuli - ten wpisany do rejestru zabytków obiekt to jeden z największych kościołów na Żuławach Wiślanych  stanowiący doskonałą dominantę w panoramie wsi. Wykonany z cegły w stylu gotyckim z ok. 1350r., kościół ten jest jedną z najstarszych i najlepiej zachowanych budowli gotyckich na Pomorzu Gdańskim.

W miejscowości Lichnowy w rejestrze zabytków został umieszczony również drewniany dom mieszkalny przy ul. Lachowicza, który został odbudowany po zniszczeniach wojennych, a także murowany budynek gospodarczy z drugiej poł. XIX wieku.

Ruiny średniowiecznego, murowanego kościoła katolickiego datującego się na początek XIV w. znalazły się w rejestrze zabytków miejscowości Boręty. Obiekt jest ceglany, o wątku wedyjskim i gotyckim, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu z wydłużonym, trójbocznie zakończonym prezbiterium. Uległ zniszczeniu w pożarze w 1945r. Z otaczającego cmentarza, założonego prawdopodobnie w momencie budowy kościoła, zachowały się nieliczne dawne nagrobki i trzy duże płyty nagrobne z inskrypcjami.

Kościół katolicki o konstrukcji szkieletowej powstał  w latach 1841-1842. Wieża natomiast pochodzi z 1907 roku. Dawniej była to kaplica mennonicka i protestancka.

Wspaniale zachowane przykłady żuławskiej architektury folwarcznej (domy podcieniowe) tej miejscowości również zostały wpisane do rejestru zabytków. We wsi znajduje się 36 obiektów godnych uwagi, a stanowiących gminne dziedzictwo.

Na północ od wsi Pordenowo zachowały się fragmenty dawnego dużego cmentarza i kaplicy mennonickiej. Zachowane są także trzy duże zespoły rozproszonego osadnictwa folwarcznego. Jednym z nich jest dom drewniano-podcieniowy wpisany do rejestru zabytków pochodzący z 1850 roku. Wnętrze wsi jest jednym z unikatowych na terenie gminy, zachowującym atmosferę i harmonijność historyczną. To swego rodzaju żywy skansen.

Krajobraz historyczny Tropiszewa zachował się w bardzo wysokim stopniu. W latach 20-tych XX wieku powstał w okolicy bardzo ciekawy, jednorodny i samowystarczalny kompleks przestrzenny związany z fabryką mydła, składający się z budynku przemysłowego oraz niewielkiego osiedla pracowniczego-wolnostojących domków willowych, który winien także podlegać ochronie.

Lichnówki - na uwagę zasługuje zespół zagrodowy typu "olęderskiego", tzw. łączony, gdzie drewniany dom mieszkalny połączony jest z okazałym, murowanym budynkiem inwentarskim.

Lisewo Malborskie - w miejscowości znajduje się murowany z drewnianą wieżyczką , jeden z cenniejszych kościołów pochodzących z 1316 roku. Przy kościele znajduje się zachowany i czynny do dziś cmentarz katolicki.

Spichlerz to kolejny zabytek o konstrukcji szkieletowej pochodzący z XIX wieku. Z tego wieku  pochodzą także cztery budynki gospodarcze, murowane z elementami drewnianymi. Bardzo interesującym elementem wprowadzonym około XVIII wieku był fragment  umocnień ziemnych twierdzy Tczew. W pobliżu wsi Lisewo wzniesiono duże szańce otoczone fosą, mające za zadanie obronę Tczewa  od strony wschodniej  w latach 1862-69. W związku z późniejszą korektą wału wiślańskiego elementy te uległy całkowitemu zniszczeniu.

Starynia - zachowany tu został układ i tradycja 4 siedlisk, są to bardzo ciekawe zagrody typu "olęderskiego" na siedliskach o starszej genezie, łączące w sobie część mieszkalną, inwentarską i składową, Widoczny jest także oryginalny stary bruk i stare osadzenie głównego wejścia do budynku - dwie lipy flagujące ganek to typowe regionalne rozwiązania. Zespoły folwarczne zachowały w bardzo wysokim stopniu swoją oryginalną zabudowę. Murowany dom mieszkalny z 1870-1912r. wraz z oborą i stodołą z 1921 roku są rejestrowanymi obiektami zabytkowymi.

 

Obszary chronionego krajobrazu w gminie Lichnowy:

Dolina Dolnej Wisły - została uznana za korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej w sieci ECONET. W krajowym Systemie Obszarów Chronionych jest ona objęta ochroną. Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu (w granicach Lichnowy 507 ha), obejmuje koryto i międywale Wisły z łąkami i zakrzewieniami nadrzecznymi.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62