Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner17.jpg

W związku z rozpoczęciem procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), istnieje możliwość udziału społeczeństwa w w/w procedurze.
Wskazany projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przedstawia zhierarchizowane – w oparciu o obiektywne kryteria – inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Dokument Implementacyjny jest spełnieniem warunku w zakresie strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowania realistycznych ram planistycznych dla projektów transportowych.

Konsultacje społeczne w ramach w/w procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu podzielono na dwa etapy. Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, będzie zapewnienie możliwości wyrażania opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W drugim etapie (planowanym w pierwszym półroczu 2014 roku), zapewniona zostaje możliwość udziału społeczeństwa w prognozie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62