Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner42.jpg

Herb Gminy Miłoradz

Gmina Miłoradz: wiejska

Powierzchnia: 93,75 km2

Liczba sołectw: 9

Ludność: 3 430 osób (2004)

Gęstość zaludnienia: 36,6 os./km2 (2004)

Serwis internetowy Gminy Miłoradz: www.miloradz.malbork.pl

Strona BIP Urzędu Gminy Miłoradz: www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/miloradz

 

GMINA MIŁORADZ


Miejsce narodzin błogosławionej Doroty.

W Mątowach Wielkich na Żuławach 25 stycznia 1347r. urodziła się błogosławiona Dorota Swartze jako najmłodsza z dziewięciorga dzieci Agaty i Wilhelma. Pierwszych sakramentów udzielono jej w tutejszym kościele, zbudowanym w pierwszej połowie XIV wieku. Błogosławiona Dorota odznaczała się bardzo głębokim życiem religijnym, które nieustannie pielęgnowała.

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich - budowę tego gotyckiego kościoła datuje się na lata czterdzieste XIV wieku. To obiekt orientowany, dwunawowy, założony na planie prostokąta bez wydzielonego architektonicznie prezbiterium. Błogosławiona Dorota była świadkiem budowy, a następnie przebudowy tej pierwszej świątyni w Mątowach Wielkich.

Ossarium w Bystrzu, przy niegdyś istniejącej parafii św. Jakuba Apostoła wybudowano murowane ossarium, kryte dachówką. Ta gotycka kaplica cmentarna została zbudowana w pierwszej połowie XIV wieku w północno - wschodnim narożniku cmentarza, dla złożenia w jednym miejscu kości poległych w wojnie trzynastoletniej.

Kościół p.w. św. Szymona i Judy Apostołów - gotycki kościół w Gnojewie jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych na Żuławach Wiślanych. W Europie jest jednym z najstarszych kościołów z zachowaną konstrukcją szkieletową, powstałą przed 1323 rokiem.

Gotycka kapliczka - przydrożna kapliczka z końca XV wieku, znajdująca się w Gnojewie przy drodze z Malborka do Tczewa, została wzniesiona z cegły na rzucie kwadratu. Posiada dwie kondygnacje pięknie zdobione licznymi detalami architektonicznymi - blendami, otworami, niszami i filarami.

Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej - gotyki kościół w Kończewicach wybudowano w XIV wieku. Obiekt założony jest na planie zwartego prostokąta z wydzielonym prezbiterium.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Miłoradzu postawiony ok. 1323 r. jest budowlą orientowaną, jednonawową, założoną na planie zwartego prostokąta z wydzielonym prezbiterium.

Kościół p.w. św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi - świątynia jest jednokondygnacyjna, wzniesiona na planie prostokąta z aneksami. Stolcowa więźba dachowa kościoła jest drewniana i pochodzi z XIV wieku.

Kościół p.w. św. Jerzego w Starej Kościenicy - jest jednonawową, założoną na planie prostokąta świątynią, powstałą w 1390 roku. Do dzisiaj posiada podłogę z cegły budowlanej, ułożoną w "jodłę". Kościół ma płaski, deskowany, polichromowany strop, z malowidłami przedstawiającymi sceny bliblijne.

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary objęte ochroną prawną:

Las Mątawski - został utworzony z połączenia dwóch dotychczasowych rezerwatów przyrody - "Mątawy", i "Las Łęgowy nad Nogatem". To unikatowy największy i relatywnie najlepiej zachowany kompleks leśny, stanowiący relikt dawnych lasów delty Wisły - Żuław Wiślanych. Powierzchnia lasu stanowi 231,78ha. Ochroną objęte zostały stare drzewostany dębowe i jesionowe przekraczające 150 lat, siedliska grądu pomorskiego i dynamicznego łęgu wiązowo-jesionowego oraz populacje chronionych roślin oraz rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt. Utworzono strefy ochronne ptaków: bielika, kani rudej oraz kani czarnej. W rezerwacie znajdują się też cenne drzewa jak np. sześć starych topól białych (wiek ok. 180 lat, obwód średnio 580cm) zwanych przez okolicznych mieszkańców "Dwunastoma Apostołami".

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat - zajmuje powierzchnię 68 ha (powierzchnia całkowita 16 647 ha), a ochroną objęty jest biotop rzeki nizinnej oraz zabytki etnograficzne dawnego osadnictwa żuławskiego.

Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu - ten wąski pas Doliny Wisły zajmuje powierzchnię w obrębie gminy 883 ha (powierzchnia całkowita 21 513 ha). Stanowi on w obrębie Żuław Wiślanych strefę ochronną zabezpieczającą biotop rzeki. Na terenie gminy znajduje się ponadto 14 pomników przyrody.

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62