Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner42.jpg

Powiatowa Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 19.06.2015 r. dokonała w dniu 25.06.2015 r. oceny „Zagród" oraz „Wsi" zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015".
Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Celami konkursu są: ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz identyfikacja
i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • „Zagroda" (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa rolne agroturystyczne);
 • „Wieś" (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Gmina Malbork, Nowy Staw, Miłoradz oraz Stare Pole zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:
W kategorii „Zagroda" zgłoszono i oceniono 3 posesje:

 1. Pana Bartłomieja Kownackiego – Lasowice Wielkie, gmina Malbork;
 2. Państwa B. i E. Piątkowskich – Tralewo, gmina Nowy Staw;
 3. Pani Elżbiety Kołodziej – Stare Pole, gmina Stare Pole.

W kategorii „Wieś" zgłoszono i oceniono 4 wsie:

 1. Wieś Lasowice Wielkie – Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski, gmina Malbork;
 2. Wieś Świerki – Sołtys Pan Damian Sowiński, gmina Nowy Staw;
 3. Wieś Stara Kościelnica – Sołtys Pan Kazimierz Kurpias, gmina Miłoradz;
 4. Wieś Ząbrowo – Sołtys Pan Zbysław Boćko, gmina Stare Pole.

Powiatowa Komisja w skład, której weszli przedstawiciele: Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu oraz Starostwa Powiatowego w Malborku oceniła wszystkie zgłoszone posesje i wsie oraz wyłoniła laureatów etapu powiatowego konkursu.
Do szczebla wojewódzkiego wytypowano:
w kategorii „Zagroda"

 • Panią Elżbietę Kołodziej ze Starego Pola, gmina Stare Pole.

POSESJA PANI ELŻBIETY KOŁODZIEJ ZE STAREGO POLA

 

POSESJA PANI ELŻBIETY KOŁODZIEJ ZE STAREGO POLA 

 

w kategorii „Wieś"

 • Wieś Starą Kościelnicę, Sołtys Pan Kazimierz Kurpias, gmina Miłoradz.

WIEŚ STARA KOŚCIELNICA – SOŁTYS PAN KAZIMIERZ KURPIAS 

 

WIEŚ STARA KOŚCIELNICA – SOŁTYS PAN KAZIMIERZ KURPIAS

 

Komisja wojewódzka dokona oceny zwycięskiej wsi i zagrody w terminie do 15.09.2015 r., podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015" oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62