Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner6.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

W dniu 23 listopada o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Szkoły Łacińskiej w Malborku, Stare Miasto 42 odbyła się konferencja związana z realizacją projektu pn. " International- zdobywamy doświadczenie!" w ramach programu Erasmus+. Zgormadzonych gości powitał Wicestarosta Powiatu Malborskiego Waldemar Lamkowski.

 W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Starostwa Powiatowego ,Urzędu Pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych., a także opiekunowie praktyk oraz uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie. Podczas konferencji Adelina Turo- Podbereżny podsumowała pierwszy etap realizacji projektu Erasmus+, jego cele i założenia oraz znaczenie praktyk zawodowych. W ramach przyznanych środków uczniom zostały zapewnione zajęcia przygotowujące do udziału praktykach: przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe, które pomogły poznać kulturę i zwyczaje krajów, zasady bezpieczeństwa, odpowiedniego zachowania się w trudnych sytuacjach, jak również podszkolić słownictwo branżowe. Zapewniony został również transport autokarowy i lotniczy, noclegi, wyżywienie ubezpieczenie NNW, KL i OC wycieczki lokalne, kieszonkowe oraz opieka ze strony szkoły i instytucji przyjmującej. Pani Małgorzata Badziong, podkreśliła, że realizacja projektu ma na celu: podniesienie poziomu kwalifikacji i zdobycie doświadczenia oraz przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez uzyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności, a także ułatwienie przejścia z etapu nauki do zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji, wartości, pewności siebie, podniesienie poziomu edukacji i motywacji do kontynuowania nauki. Dzięki działaniom w projekcie zwiększyła się atrakcyjność uczniów na rynku pracy. Uczestnicy projektu odbyli praktyczne szkolenie zawodowe, które umożliwiło im zdobycie doświadczenia Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych uczniowie uzyskali wiedzę na temat działalności firm angielskich i niemieckich oraz ich struktur organizacyjnych, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy odmiennych od polskich standardów i wykonywania zadań służbowych. Młodzież poznała inną kulturę i obyczaje. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w dorosłym, samodzielnym życiu oraz poznali wymagania, jakie stawia się pracownikom za granicą Ważną korzyścią dla młodzieży było poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług. Podczas praktyk młodzież miała okazję porównać europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, a także podnieść swoje umiejętności języka niemieckiego i angielskiego.

Następnie Pani Iwona Frymark- Bagińska z Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła wyniki ewaluacji, które potwierdziły, jak ważnym doświadczeniem dla uczniów były praktyki zagraniczne. Podczas spotkania młodzież miała okazję posłuchać wykładu pt. „ Growth mindset, czyli umysł nastawiony na rozwój. Jak przekraczać granice- nie tylko fizyczne” przeprowadzonego przez Pana Piotra Buckiego certyfikowanego coacha w obszarze Bussines and Executive Coaching oraz trenera kompetencji społecznych. Następnie uczniowie przedstawili swoje prezentacje w formie multimedialnej, obrazujące ich pobyt w Portsmouth oraz Bad Freienwalde. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów wystawionych przez instytucję wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności dokumentem Europass Mobilność. Wręczono również certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatorów zajęć.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie otrzymała nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością będzie bogatsza o nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przyszłe stanowiska pracy obejmą w swoich zagranicznych miejscach praktyk.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62