Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner7.jpg

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Starosta Malborski Mirosław Czapla podjął działania mające na celu wprowadzenie zmian
w projekcie przebudowy drogi krajowej nr 22 na terenie miasta Malborka. Inwestycja jest na etapie tworzenia dokumentacji, ale proponowane przez projektanta zmiany nie są zdaniem starosty wystarczające, by zapobiec „korkowaniu” się miasta. Starosta oczekuje od Generalnej Dyrekcji Dr
óg Krajowej i Autostrad m.in. poszerzenia al. Wojska Polskiego poprzez budowę pasa ruchu na całym odcinku drogi w granicach miasta oraz budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Daleką.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork-Królewo. Propozycjom przedstawionym przez projektanta przyjrzał się starosta malborski Mirosław Czapla i postanowił zgłosić swoje uwagi.

-     Po zapoznaniu się z projektem tej inwestycji postanowiłem zainterweniować, ponieważ obecna propozycja nie daje gwarancji płynności ruchu i eliminacji korków samochodowych w granicach miasta - mówi starosta Mirosław Czapla. - Przedstawiłem Związkowi Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 z siedzibą w Chojnicach, którego jestem wiceprezesem, propozycje korekt projektu w celu zaopiniowania i przekazania ich projektantowi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Wiem, że moje propozycje zostały już skierowane przez prezesa związku do obu instytucji
i liczę na ich uwzględnienie w ostatecznej dokumentacji.

Starosta zaproponował m.in. wydłużenie pasów ruchu dwujezdniowego na całym odcinku drogi w granicach administracyjnych Malborka, ponieważ przyjęte obecnie rozwiązanie projektowe nie spowoduje poprawy jej przepustowości. Taką gwarancję dają wyłącznie pasy ruchu dwujezdniowego.

Mirosław Czapla oczekuje też budowy ronda na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Daleką z uwagi na lokalizację w tym rejonie wielu firm, m.in. w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i związany z tym znaczny ruch pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.

-     W obecnym projekcie nie uwzględniono ronda, a zaproponowana wersja skrzyżowania bardzo utrudnia komunikację dużym samochodom - wyjaśnia Mirosław Czapla. - Moim zdaniem budowa ronda
i wprowadzenie w tym miejscu ruchu okrężnego jest najlepszym rozwiązaniem, kt
óre nie tylko ułatwi poruszanie się wszystkim pojazdom, ale i poprawi płynność ruchu. Będę rozmawiał na temat ronda
z burmistrzem Malborka i wspólnie będziemy podejmowali działania w celu wprowadzenia go do dokumentacji projektowej i w efekcie realizacji zadania w takim kształcie.

Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 po piśmie Starosty Malborskiego zaproponował też inne zmiany w projekcie przebudowy krajówki w granicach miasta. Projektant został poproszony także o zweryfikowanie lokalizacji i rozmiarów ekranów akustycznych. Obecnie planowane są one na zbyt długich odcinkach i mają zróżnicowaną wysokość. Związek apeluje także, by nie były to ekrany z przezroczystego tworzywa sztucznego.

- Swoje pismo w sprawie zmian w projekcie zgłosił również Burmistrz Malborka - mówi Mirosław Czapla. - Zgadzamy się, że projekt wymaga doprecyzowania także w kwestii lokalizacji sygnalizacji świetlnej, doświetlenia przejść dla pieszych oraz lokalizacji przystanków autobusowych. Zwracamy się do Burmistrza oraz Rady Miasta Malborka o wspólne podejmowanie działań na rzecz poprawy przejezdności drogi krajowej 22 w granicach miasta. Droga po przebudowie będzie służyła mieszkańcom Malborka i powiatu malborskiego przez następnych kilkadziesiąt lat. Poruszając się codziennie po tej drodze wiemy, które miejsca wymagają interwencji oraz zmian tak by ruch odbywał się płynniej. Liczę, że projektant skorzysta
z naszych uwag.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62