Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner7.jpg

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019”

etap powiatowy

W dniu 2 lipca 2019 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2019 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 26.06.2019 r., w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku, dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”.

Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Niniejszy konkurs wpływa się na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony
i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika
i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną
) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:

  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim.

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole, Gmina Miłoradz zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:

posesje zgłoszone w kategorii „Zagroda”:

-         Pani Elżbieta Wołos z Kamienicy, gmina Malbork;

      

-         Pan Arkadiusz Ogórek z Myszewa, gmina Nowy Staw;

      

-         Pani Zofia Trawińska z Królewa, gmina Stare Pole.

      

wsie zgłoszone w kategorii „Wieś”:

-         Wieś Lasowice Wielkie, gmina Malbork - Sołtys Pan Jerzy Kondys;

      

-         Wieś Brzózki, gmina Nowy Staw - Sołtys Pan Bogdan Kwiatkowski;

      

-         Wieś Krzyżanowo, gmina Stare Pole - Sołtys Pani Izabela Łapacz;

      

-         Wieś Gnojewo, gmina Miłoradz - Sołtys Pani Kamila Stachowicz.

      

Komisja powiatowa w kategorii „Wieś” oceniła: ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i charakteru wiejskiego. Bardzo ważna jest także aktywizacja, integracja i zaangażowanie społeczności lokalnej, która podejmuje wspólne działania w celu uatrakcyjnienia oraz poprawy jakości życia na wsi. W kategorii „Zagroda” punktowane były: stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ
na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

Po dokonaniu oceny zagród oraz wsi zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego komisja powiatowa do szczebla wojewódzkiego wytypowała zwycięzców etapu powiatowego:

w kategorii „Zagroda”

Zagrodę Pani Zofii Trawińskiej z Królewa, gmina Stare Pole,

w kategorii „Wieś”

Wieś Gnojewo, Sołtys Pani Kamila Stachowicz, gmina Miłoradz.

Laureaci pierwszych miejsc będą walczyć o tytuł najpiękniejszej zagrody oraz wsi w województwie pomorskim. Komisja wojewódzka dokona wizytacji zgłoszonej wsi i zagrody do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62