Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner6.jpg

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa między innymi zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji na rok 2020.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt Programu dostępny jest:

  • Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku,
  • Na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku: www.powiat.malbork.pl  – w zakładce  NGO
  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku (BIP) www.bip.powiat.malbork.pl (zakładka: Stowarzyszenia / Aktualności)

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 6 listopada 2019 roku do godziny 15:00.

  • w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku ( II piętro, pokój 226)
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Ponadto informujemy, że w dniu 6 listopada 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.

W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Załącznik:

 - Roczny Program Współpracy Powiatu Malborskiego 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62