Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner26.jpg

DLA TURYSTY


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

Ministerstwo Środowiska jest pewne, że 1 stycznia 2020 roku skończy się era papierowych dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Tego dnia mają być udostępnione nowe moduły elektronicznej Bazy Danych o Odpadach (BDO): ewidencji i sprawozdawczości. Za ich sprawą w bazie znajdą się elektroniczne karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także roczne sprawozdania.

Kto do stycznia nie zdąży się zarejestrować w bazie, nie będzie mógł wystawiać dokumentów, przyjmować odpadów.

Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów.

Wnioski przez internet będzie można jednak składać dopiero od 1 stycznia. Teraz przedsiębiorcy muszą zrobić to drogą tradycyjną. Wydrukować wniosek ze strony BDO, wypełnić go i pocztą przesłać do pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Wpis do rejestru na wniosek dotyczy:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
f) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,

 przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

Uzyskanie wpisu  do BDO dokonywanego przez marszałka wiąże się z przyznaniem indywidualnego numeru rejestrowego, który przedsiębiorca będzie umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Numer ten będzie niezbędny  do dystrybucji produktów i do bieżącej ewidencji procesów przekazywania
 i zagospodarowania odpadów.

Za brak wpisu do rejestru BDO grożą administracyjne kary pieniężne  w przedziale od  1000 zł do 1000 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62