Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner35.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /powiatmalbork/templates/pow1/functions.php on line 205

funduszeeuropejskie

„Zostań ZAWODOWCEM”- podniesienie jakości kształcenia zawodowego
w powiecie malborskim

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w Powiecie Malborskim. Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu Malborskiego i są skierowane do 880 uczniów oraz 31 nauczycieli. Obejmują m.in.: kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje /kompetencje uczniów kształcących się w zawodach w wybranych branżach kluczowych, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branż kluczowych stanowią wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły objęte wsparciem nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty.
Całkowity koszt projektu: 3 306 584, 91 zł. w tym dofinansowanie z EFS w wysokości 2,9 mln.

Dnia 27 grudnia 2018 r. ruszył Malborski Portal Edukacyjny (MPE) utworzony w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Malborskim.

MPE jest portalem dedykowanym zarówno dzieciom, młodzieży, nauczycielom jak i doradcom, który w sposób kompleksowy prezentuje inicjatywy dotyczące nie tylko rozwoju zawodowego, ale i osobistego, w dużej mierze przyczyniającego się do bardziej świadomego ugruntowania celów w planowaniu obszaru kariery. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się m.in. z aktualnymi artykułami z zakresu rozwoju i rynku pracy, informacjami o szkoleniach dla uczniów oraz nauczycieli a także skorzystania z załączonych plików zawierających ćwiczenia w ramach selfcoachingu, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla nauczyciela czy doradcy zawodowego lub do rozmowy z dzieckiem dla rodzica.

Czytaj więcej...

We wtorek 16 października 2018 r. w Szkole Łacińskiej odbyło się Warsztatowe Forum Metodyczne, czyli spotkanie specjalistów wspierających rozwój dzieci i młodzieży w powiecie malborskim. Grono uczestników stanowili doradcy zawodowi pracujący w szkołach, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz reprezentant Malborskiego Centrum Wolontariatu oraz konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Kolejny rok szkolny, w którym uczniowie malborskich szkół zawodowych mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” właśnie dobiegł końca. Podczas tego roku, dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy Samorządu wojewódzkiego z powiatem, pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy przeprowadzono liczne działania ukierunkowane na unowocześnienie malborskich szkół zawodowych oraz odpowiednie przygotowanie absolwentów tych szkół do wymogów kreowanych na rynku pracy. Źródłem dofinansowania projektu, jest Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

Czytaj więcej...

Powiat Malborski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zostań ZAWODOWCEM”. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w Powiecie Malborskim. Działania realizowane w ramach projektu skierowane są do uczniów i nauczycieli szkół zawodowych i obejmują m.in.: kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje lub kompetencje uczniów kształcących się w zawodach w wybranych branżach kluczowych, staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62