Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner4.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

funduszeeuropejskie

„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”

Projektem objęte jest 10 jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork- Sztum, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 512 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin, w tym 210 osób z niepełnosprawnościami. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie wsparcie zindywidualizowane, wynikające
z opracowanej na początkowym etapie uczestnictwa w projekcie, ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego. Ze względu na różnorodność cech i statusów uczestników Partnerzy realizować będą wsparcie dla uczestników/czek w ramach odpowiednio dobranych ścieżek wsparcia, osób bezrobotnych z III profilu, klientów OPS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (os. Niezarejestrowane w PUP), osób niepełnosprawnych, nowych uczestników KIS. Każda osoba będzie miała możliwość skorzystania z elementów aktywnej integracji o charakterze społecznym, natomiast to które osoby skorzystają z aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym lub zawodowym będzie wynikało z indywidualnej ścieżki reintegracji.
W efekcie realizacji projektu 154 osoby znajdą zatrudnienie, 180 osób będzie aktywnie poszukiwało pracy, a 64 osoby podniosą swoje kwalifikacje. Założenia projektu - poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego - wpisują się w Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Malborskiego na lata 2012-2019 oraz Strategię Rozwoju MOF Malborka na lata 2014-2020.
Poprzez ukierunkowanie wsparcia UE na tereny o wysokiej stopie bezrobocia 20,1% zagrożone wykluczeniem i ubóstwem projekt przyczynia się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

  • Źródło dofinansowania: Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Całkowity koszt projektu: 6 143 999,99 zł
  • Dofinansowanie w wysokości: 912 483,46 zł
  • Projekt realizowany w latach:02.05.2016-31.10.2018

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62