Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner1.jpg

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to szkoła, która kształci kreatywnych, zaangażowanych, otwartych i ciekawych świata młodych ludzi. Przygotowując  do podjęcia między innymi takich kierunków studiów, jak prawo, administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, politologia, czy historia, oferuje swoim uczniom elementarną wiedzę o istocie prawa. Tym samym uczniowie szkoły zyskują świadomość prawną, czyli umiejętność poruszania się w ramach rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego. Poznając zasady funkcjonowania różnych instytucji młodzież zdobywa fundamentalną wiedzę na temat prawnych uwarunkowań życia, aby świadomie korzystać z przysługującej jej zdolności do czynności prawnych.

Czytaj więcej...

Z naukami o zdrowiu klasa 3 C I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku pozostaje za pan brat już od początku nauki w szkole. Korzystając z zaproszenia Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej młodzież odwiedziła 14 listopada 2019 r. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Elblągu, gdzie znajdują się pracownie pielęgniarskie, patofizjologii, anatomiczne, mikrobiologiczne, biofizyczne, mikroskopowe, sale opieki pielęgniarskiej, intensywnej terapii, opieki operacyjnej i porodowej. W budynku Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej mieści się również pracownia badania fizykalnego połączona z salą medyczną czynności ratunkowych. Dzięki symulatorom medycznym studenci zdobywają tutaj praktyczną wiedzę dotyczącą opieki nad pacjentami.

Czytaj więcej...

W dniu 7 listopada 2019 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku odbyło się spotkanie nauczycieli doradców zawodowych szkół powiatu malborskiego. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, OHP i Starostwa Powiatowego w Malborku. Debatowano o wzajemnej współpracy nauczycieli doradców zawodowych z poradnią i urzędem pracy oraz wsparciu OHP.

Mając na uwadze zadania statutowe oraz aktualne potrzeby szkół i nauczycieli zwrócono uwagę na istotną rolę wsparcia rodziców  w trudnym zadaniu jakim jest planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej dziecka. Ważną rolę w tym procesie powinni odegrać wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny. Omówiono propozycję działań zarówno indywidualnych adresowanych do uczniów po wstępnej diagnozie jak i nauczycieli i rodziców – warsztaty i spotkania edukacyjne z udziałem pracodawców oraz specjalistów PUP i PPP oraz OHP.

Wśród przedstawionych ofert cenną inicjatywą - wciąż niedocenianą przez rodziców, są konsultacje indywidualne dla uczniów w poradni, które pozwalają określić możliwości dziecka i jego predyspozycje do danego zawodu, czy wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Organizatorem spotkania była Kamila Wodnicka – Powiatowy konsultant i doradca zawodowy działający w ramach projektu „Zostań zawodowcem” oraz Krystyna Organista psycholog malborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5 listopada 2019 r. Młodsze Ambasadorki programu EPAS (Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy od 2017r.) Klaudia Majcher, Małgorzata Protokowicz, Wiktoria Sudak – uczennice klasy czwartej oraz Kinga Godzwon i Marzena Marczuk (uczennice klasy drugiej) pod opieką Starszej Ambasadorki – nauczycielki historii Iwony Krauze udały się z wizytą do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku,  do grupy pięcio- i sześciolatków. Celem było przeprowadzenie zajęć o zbliżającym się Święcie Niepodległości. Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań realizujących założenia innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.

Czytaj więcej...

Przy wsparciu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku i dyrektor ILO im. Henryka Sienkiewicza Hanny Lalak w dniu 28 października 2019 roku odbyło się spotkanie z dyrektorami techników i liceów powiatu malborskiego i kwidzyńskiego. To kolejna konferencja w rejonie wizytacyjnym st. wizytatora Stanisławy Gurbowicz z Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wizytatorka przedstawiła swoje rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli; wyników matury w minionym roku szkolnym i efektów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62