Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner25.jpg

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że w dniu 27 lutego 2018r. wejdzie w życie Rozporządzenie MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym na terenie całego kraju będą obowiązywały następujące nakazy i zakazy w chowie i hodowli świń.

Czytaj więcej...

Fundacja ARMAAG realizuje zadanie pt: „Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”. W ramach zadania zostało wykonanych 6 spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz w dalszym etapie promocję spotów, aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Zadanie jest finansowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Każdy ze spotów porusza oddzielne zagadnienie związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Wszystkie spoty łączy postać znanego Atmoludka pokazującego jaka jest jakość powietrza w województwie pomorskim oraz przekaz dotyczący zmiany codziennych nawyków. Hasło łączące wszystkie spoty brzmi: „Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki".

http://www.armaag.gda.pl/article/29412_Spoty_edukacyjne_na_temat_niskiej_emisji.htm

 

Ochrona atmosfery i klimatu jest obecnie jednym z największych zadań z jakimi muszą zmierzyć się samorządy. W walce o lepszą jakość powietrza i środowiska naturalnego Gmina Miejska Kościerzyna realizuje projekt pn. ,,Ekologicznie postępujesz _ dymow nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa Pomorskiego'' dofinansowany ze środkow Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Gdańsku.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród mieszkańców województwa pomorskiego wiedzy na temat możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki realizacji głównego celu projektu możliwe będzie osiągnięcie celu długofalowego w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowych i w konsekwencji poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego w województwie pomorskim.

Czytaj więcej...

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Czytaj więcej...

Powiatowa Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 19.06.2015 r. dokonała w dniu 25.06.2015 r. oceny „Zagród" oraz „Wsi" zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015".
Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a współorganizatorami gminy i starostwa powiatowe.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62