Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner17.jpg

W dniu 15.03.2014 r. na terenie gminy Stare Pole wpuszczono w łowisko 300 szt. bażantów. Odbyło się to w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Uzupełnienie reintrodukcja bażanta w obwodzie łowieckim nr 183 na terenie gminy Stare Pole" współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - spotkanie informacyjne, 17 grudnia 2013 r.

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza mikro, małe i średnie firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza 17 grudnia 2013 r. o godz. 9.00.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 12, 13, 14, art. 7a i 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, 645), art. 220, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika nr 1 do Uchwały X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim zmienionej Uchwałą Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu oraz Uchwały Nr XXIX/301/2013 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62