Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner39.jpg

KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 19.09.2018 - 26.09.2018 przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie 3 powiatów województwa pomorskiego (malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego).

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Pana Mirosława Czapli - Starosty Powiatu Malborskiego oraz Pana Arkadiusza Mroczkowskiego - Przewodniczącego Rady Miasta Malborka odbyło się 19 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Malborku spotkanie przedstawiające założenia i podstawy prawne dla utworzenia Klastra Energetycznego MALBORK – ŻUŁAWY oraz podpisanie Listu Intencyjnego w tej sprawie.

Czytaj więcej...

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

Czytaj więcej...

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), Starosta Malborski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

  1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
  2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
  3. szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62