Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner10.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

baner kategoria zdolnizpomorza

 

 

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza
znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu
oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

 

 

normal

Szanowni Państwo,
nabór wniosków o przyznanie stypendium za II semestr roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat malborski” ruszy 29 maja i trwał będzie do 5 lipca 2019 r.
Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń – uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w w/w terminach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku oraz w Starostwie Powiatowym w Malborku – Wydział Edukacji.

We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku

Do pobrania:

Rekrutacja do projektu trwa od 29 maja do 28 czerwca 2019 roku.

Loading...

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w LCNK - Poradnia Psychologiczno-Pegagogiczna w Malborku.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Jest to forma wsparcia przeznaczona dla uczniów objętych wsparciem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK). Uczestnicy obozu biorą udział w warsztatach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych formach wsparcia.

Czas trwania jednego turnusu – 7 dni
Liczba uczniów – 120 osób (40 osób/turnus)
Miejsce – Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku

Terminy obozów:
29.07 – 4.08.2019
5.08 – 11.08.2019
12.08 – 18.08.2019

Z letniego wypoczynku połączonego z nauką skorzystają uczniowie szczególnie aktywni w ramach projektów "Zdolni z Pomorza", uczestniczący w formach akademickich (np. spotkania akademickie, kółka olimpijskie, kursy e-learningowe, opieka mentorska) oraz regionalnych (np. Pomorska Liga Zadaniowa, Konkurs projektów, spotkania autorskie czy naukowa konferencja uczniowska). Punktowana jest aktywność ucznia w roku szkolnym 2018/2019. Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny oceni również aktywność ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.

„Aby zostać kimś, stań się sobą!” 30.05.2019 r. (czwartek) godz. 16:30-18:00

Na warsztacie dowiesz się jak osobowość i temperament wiąże się z preferowanym sposobem uczenia się i tym co wybierasz w życiu.

Okaże się, że to co masz robić wynika dopiero z tego kim jesteś!

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62