Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner19.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

baner kategoria zdolnizpomorza

 

 

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza
znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu
oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

 

 

Do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku wpłynęło 37 wniosków o przyznanie stypendium.
Komisja w składzie:

 • Agnieszka Wietrzykowska – pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • Patrycja Wirkus – pracownik Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • Ewelina Szymeczko-Szewczyk – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku,
 • Anna Poleszak – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku,

rozpoczęła weryfikację wniosków pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium, określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat malborski” stanowiącym załącznik do Uchwały NR 245/2017 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Komisja postanowiła przyjąć do oceny wniosków następujące kryteria:

 • Posiadana przez ucznia niepełnosprawność - 10 pkt
 • Odległość od miejsca zamieszkania ucznia do miejsca prowadzenia zajęć:
  a) mniej niż 10 km -10 pkt
  b) od 10 do 20 km - 15 pkt
  c) powyżej 21 km - 20 pkt
 • Wysokość dochodu na jednego członka rodziny:
  a) do 500 zł - 50 pkt
  b) od 501 zł do 1000 zł - 40 pkt
  c) od 1001 zł do 1500 zł - 30 pkt
  d) od 1501 zł do 2000 zł - 20 pkt
  e) powyżej 2000 zł - 10 pkt
 • Frekwencja ucznia na zajęciach prowadzonych w ramach projektu:
  (nieobecność usprawiedliwiona liczona jako obecność na zajęciach)
  a) 100 % - 20 pkt
  b) poniżej 100 % - 10 pkt.

Ustalono, iż wysokość stypendium w zależności od łącznej ilości punktów wyniesie:
• 0 - 50 pkt - 200 zł,
• 51 - 70 pkt - 300 zł,
• 71 - 100 pkt - 400 zł.

W sumie przyznano stypendium dwudziestu trzem osobom w kwocie 200 zł i czternastu osobom w kwocie 300 zł.

Organizator Pomorskiej Ligi Zadaniowej ogłosił już listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu organizowanego w ramach projektu Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie: Przemysław Steiniger, Aleksandra Zdziennicka, Mateusz Serocki, Aleksander Kocwaj i Weronika Czermak przystąpią 23 marca 2019 r. do etapu wojewódzkiego z kompetencji społecznych. Tego samego dnia odbędzie się etap wojewódzki z chemii, do którego zakwalifikowali się: Alan Bielecki, Lilianna Jasińska, Julia Sobczyńska i Marcel Słomiński. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego z informatyki to: Kamil Suchecki, Piotr Woźniak, Michał Zdziennicki i Jakub Drohomirecki. Gratulujemy!!!

Dorota Klofczyńska, szkolny koordynator konkursu

Szanowni Państwo, nabór wniosków o przyznanie stypendium za I semestr roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" ruszy 12 lutego i trwał będzie do 28 lutego 2019 r.

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń - uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w w/w terminach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku oraz w Starostwie Powiatowym w Malborku - Wydział Edukacji.

We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić Dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.

Do pobrania: Wniosek o stypendium

Regulamin dostępny na stronie prawomiejscowe.pl

Grupa zdolnej młodzieży z powiatu malborskiego pracującej w projekcie „Zdolni z Pomorza” obszar kompetencje społeczne pod kierunkiem nauczyciela, Moniki Pozorskiej pragnęła przyłączyć się do lokalnych obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego od października trwały intensywne prace nad zaplanowanym słuchowiskiem patriotycznym, przygotowywanym pieczołowicie przy współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Efektem pracy uczniów jest wyemitowane w Radio Malbork słuchowisko patriotyczne pt. „Ja jestem Polak” przygotowane na kanwie opowiadania Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin Kozera”.

Czytaj więcej...

Dnia 22 września w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się II Pomorska Uczniowska Konferencji Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli „Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce”, połączył nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62