Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner39.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

baner kategoria zdolnizpomorza

 

 

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza
znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu
oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

 

 

Po analizie listy rankingowej ustalonej z uwzględnieniem punktacji przyporządkowanej wynikom testów przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wynikom Testu Uzdolnień Kierunkowych Komisja ustaliła, że minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie na obszar matematyki i informatyki wynosi 15.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT MALBORSKI

NA OBSZAR BIOLOGIA, CHEMIA, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 Malbork, 20-09-2019 r.

 

Lp.   Imię   Nazwisko  
1. Małgorzata         Korycka        
2. Mateusz Serocki
3. Weronika Czermak
4. Piotr Zakrzewski
5. Alan Bielecki
6. Emilia Pozorska
7. Marika Skibiak

 

 

 Minimalna liczba punktów wymagana do udziału w projekcie to 10 punktów.

 

 

Imię Nazwisko Punktacja - ocena projektu kwalifikacyjnego
Małgorzata       Korycka            13,50
Mateusz Serocki 12,25
Weronika Czermak 15,00
Piotr Zakrzewski 13,25
Alan Bielecki 15,00
Emilia Pozorska 13,90
Marika Skibiak 14,75
Martyna Ziemińska 8,00

 

 

Decyzją Powiatowej Komisji Rekturacyjnej minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do udziału w projekcie na obszar biologia, chemia, kompetencje społeczne wynosi 10.

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 14 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (ul. 17 Marca 6) o godz.9:00.Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną, dowód osobisty.Uczeń, który nie przystąpi z powodów losowych do testu w pierwszym terminie niezwłocznie,ale nie później niż 3 dni po terminie przeprowadzenia testu, zgłasza pisemne zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Malborku (pl. Słowiański 17, pokój 48) załączając stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62