Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36
baner18.jpg


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /powiatmalbork/templates/pow1/html/modules.php on line 36

baner kategoria zdolnizpomorza

 

 

baner kategoria zdolnizpomorza lewy

baner kategoria zdolnizpomorza prawy

 

Aktualności odnośnie projektu Zdolnych z Pomorza
znajdą Państwo pod adresami:
zdolnizpomorza.pomorskie.eu
oraz ppp.malbork.pl/zdolni-z-pomorza-w-malborku

Projekt pozakonkursowy pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat malborski", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Czytaj więcej o projekcie ...

 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dn. 10.10.2016 r. biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie podaje wyniki rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Malborski” realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zapraszamy uczniów:

- VI klasy szkoły podstawowej,

- I – III  klasy gimnazjum,

- I – II klasy szkoły ponadgimnazjalnej
do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza oferującym wszechstronne wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Dnia 15.03.2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyła się Inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza”. W uroczystości uczestniczyła młodzież biorąca udział w projekcie wraz z rodzicami, nauczyciele prowadzący zajęcia, Dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - Pani Sylwia Grabowska, Koordynator Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego - Pani Anna Wilczewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku – Pani Henryka Kropidłowska oraz Wicestarosta Powiatu Malborskiego – Pan Waldemar Lamkowski.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62